Spokojnosť je dôvod, prečo sa k nám zákazníci vracajúškové práce, sanácia betónových síl

 • SPP a.s. - Náter premostení plynovodu
 • EMO34 - Antikorózna ochrana OK, protipožiarne nátery, 
 • OLO a.s. - Náter spaľovne, hydroizolácie striech, montáž OK
 • Bukóza Vranov a.s. - Oprava 200m komína energetiky
 • Cukrovar Sereď s.r.o. - Oprava komína energetiky
 • ŽOS Vrútky a.s. - Revízie a opravy komínov
 • Službyt Senica s.r.o. - Vložkovanie komínov kotolní 
 • Bratislavská teplárenská a.s. - Revízie komínov teplární
 • Váhostav a.s. - Náter dvorových fasád Bratislavského hradu
 • Biskupstvo Nitra - Oprava a náter fasády Nitrianskeho hradu
 • BVS a.s. - Antikorózna ochrana čerpacích staníc 
 • Poľnonákup Galanta a.s. - Sanácia betónových síl v Seredi a Galante
 • ACHP Levice a.s.- Sanácia betónového sila v Nitre
                 Opláštenie skladu hnojív v Leviciach
 • MSK Kroměříž a.s. - Sanácia betónových síl v Olomouci a Litoveli
 • Agropodnik Trnava a.s. - Sanácia síl v Dolnom Štáli a Senici
 • ZZN Pelhřimov a.s. - Sanácia betónových síl v Zdislavicích a Tábore
 • Duslo a.s. - Sanácia betónových podstavcov pieskových filtrov
 • De Heus a.s. - Sanácia betónových a oceľových síl v Běstovicích                                      Hydroizolácie striech a sanácia sil v Kendiciach

Nater fasády Bratislavského hradu

Veľký Lapáš 685, 951 04 SR

tel: +421 905 631097, info@malmont.sk