Spokojnosť je dôvod, prečo sa k nám zákazníci vracajúškové práce, sanácia betónových síl

SPP a.s. - Náter premostení plynovodu
EMO34 - Antikorózna ochrana OK, protipožiarne nátery, 
OLO a.s. - Náter spaľovne, hydroizolácie striech, montáž OK
Bukóza Vranov a.s. - Oprava 200m komína energetiky
Cukrovar Sereď s.r.o. - Oprava komína energetiky
ŽOS Vrútky a.s. - Revízie a opravy komínov
Službyt Senica s.r.o. - Vložkovanie komínov kotolní 
Bratislavská teplárenská a.s. - Revízie komínov teplární
Váhostav a.s. - Náter dvorových fasád Bratislavského hradu
Biskupstvo Nitra - Oprava a náter fasády Nitrianskeho hradu
BVS a.s. - Antikorózna ochrana čerpacích staníc 
Poľnonákup Galanta a.s. - Sanácia betónových síl v Seredi a Galante
ACHP Levice a.s.- Sanácia betónového sila v Nitre
               Opláštenie skladu hnojív v Leviciach
           Sanácia betónového sila v Ripňanoch
MSK Kroměříž a.s. - Sanácia betónových síl v Olomouci a Litoveli
Agropodnik Trnava a.s. - Sanácia síl v Dolnom Štáli a Senici
ZZN Pelhřimov a.s. - Sanácia betónových síl v Zdislavicích a Tábore
Duslo a.s. - Sanácia betónových podstavcov pieskových filtrov
De Heus a.s. - Sanácia betónových a oceľových síl v Běstovicích                                                Hydroizolácie striech a sanácia sil v Kendiciach

Navos Kroměříž a.s. - Sanácia a opláštenie skladu hnojív v Prostějově
          Sanácia betónového sila v Kroměříži
Arimex Bratislava a.s. - Sanácia betónového sila v Humennom 

Nater fasády Bratislavského hradu

Veľký Lapáš 685, 951 04 SR

tel: +421 905 631097, info@malmont.sk