Realizované stavby na Slovensku a v Čechách

výškové práce, sanácia betónových síl

Sanácia betónového sila v Zdislavicích

Náter fasády OLO a.s. 8000m2 , Oprava komína Bukóza Vranov

Sanácia betónovej časti a trapézové opláštenie haly priemyselných hnojív Navos a.s. v Prostejove

Izolácia betónového sila v Senici

Sanácia poľnohospodárskych síl v  Běstovicích. Seredia Galante.

Náter fasády Bratislavského hradu, búranie komínov OS Nitra, fasáda Nitrianskeho hradu


Veľký Lapáš 685, 951 04 SR

tel: +421 905 631097, info@malmont.sk