Silo Arimex v Humennom

Po úspešnom dokončení sa investor rozhodol oživiť silo firemným logom.