Oprava plášťa skladu priemyselných hnojív Navos.

Realizujeme sanáciu betónových prvkov fasády a montáž trapézového opláštenia v hornej časti haly. Vo veľmi agresívnom a koróznom prostredí je skelet haly nadmerne namáhaný a deštruovaný, rozsah poškodenia bol jasný už pri očistení a odstránení nesúdržných častí.