Hala skladu priemyselných hnojív NAVOS a.s.

Posledné terénne úpravy a po 12 týždňoch bude opláštenie haly PH hotové. Vzhľadom k značnému poškodeniu betónovej spodnej časti plášťa sme spotrebovali 45t sanačných materiálov.