Hala priemyselných hnojív ACHP Levice

Opláštenie haly ACHP Levice je hotové, zatiaľ sa nám nepodarilo presvedčiť investora na sanáciu spodnej, betónovej časti haly, výsledok by bol dokonalejší