Generálna oprava betónového poľnohospodárskeho sila Kendice

Po 3 a 1/2 mesiaci odovzdávame investorovi De Heus a.s. dielo hotové.  Okrem sanácie fasády  sme kompletne vymenili strešný plášť a vyčistili aj roky nepoužívané bunky betónového sila, v ktorých bolo veľké množstvo  znehodnotených obilnín. Sanovaná plocha betónovej fasády 6850m2, plocha izolácií striech 880m2.