Betónové silo Zdislavice.

Sanujeme najväčšie silo v strednej Európe. S celkovou skladovou kapacitou 69kt a sanovanou plochou 22 500m2 je naozaj unikátom. Poškodenie povrchu je v rozsahu 20% plochy, spotreba reprofilačných materiálov 25 ton, náterových hmôt 12 ton.
http://www.zznpe.cz/uvod/aktualne