Betónové silo Tábor - Čekanice

SIlo v Tábore - Čekanicích je dokončené. Generálnu opravu betónového plášťa sme zvládli v obvyklom termíne 8 týždňov. Okrem sanácie sme riešili aj požiadavku investora na výmenu okien velína, ktorú sme zverili miestnej firme TSH plast s.r.o.

http://www.tshplast.cz/