Betónové podstavce filtrov.

Realizujeme sanáciu betónových podstavcov pieskových filtrov ny chemickej úpravni vody v Duslo a.s. Šaľa. Predbežná doba realizácia 7 dní, odstránenie nesúdržného betónu, otryskanie tlakom 500 bar, ošetrenie armatúry, adhézny mostík, reprofilácia a ochranný náter.
https://www.duslo.sk/