Vrátiť sa na blog
Betónové poľnohospodárske silo Kendice

Po rokoch  sa na nás obrátila firma De Heus a.s. s požiadavkou na generálnu opravu betónového poľnohospodárskeho sila v Kendiciach pri Prešove. Dlhodobo neprevádzkované stredisko už po obhliadke dáva tušiť sanácia väčšieho rozsahu a kompletnú výmenu hydroizolácií striech

Oprava plášťa skladu priemyselných hnojív Navos.

Realizujeme sanáciu betónových prvkov fasády a montáž trapézového opláštenia v hornej časti haly. Vo veľmi agresívnom a koróznom prostredí je skelet haly nadmerne namáhaný a deštruovaný, rozsah poškodenia bol jasný už pri očistení a odstránení nesúdržných častí.

Betónové podstavce filtrov.

Realizujeme sanáciu betónových podstavcov pieskových filtrov ny chemickej úpravni vody v Duslo a.s. Šaľa. Predbežná doba realizácia 7 dní, odstránenie nesúdržného betónu, otryskanie tlakom 500 bar, ošetrenie armatúry, adhézny mostík, reprofilácia a ochranný náter.
https://www.duslo.sk/