Betónové silo ACHP Levice v Ripňanoch

Na žiadosť dlhoročného odberateľa ACHP Levice sme realizovali lokálnu sanáciu buniek obilného sila vo Veľkých Ripňanoch. Najnáročnajším úkonom bolo tentokrát odstránenie plastickej strikanej omietky Dikoplast.